Polityka prywatności

Witamy w UCANDO POLSKA

Cieszymy się z Państwa wizyty i dziękujemy za zainteresowanie stroną i produktami UCANDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000510989 („UCANDO POLSKA”, „my”, „nas”).

UCANDO polska szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności w toku przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji handlowych jest naszym priorytetem i zajmuje kluczowe miejsce we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony, z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Na stronie internetowej UCANDO POLSKA mogą znajdować się odesłania do stron innych usługodawców, których niniejsze oświadczenie nie dotyczy.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy Państwa adres IP, a także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty („Informacje o Korzystaniu ze Strony”). Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania, brania udziału w ankiecie, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy.

Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych osobowych

UCANDO POLSKA wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem naszą stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami marketingowymi. Powyższe dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz Grupy UCANDO bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy innym podmiotom przetwarzającym dane, np. Fiege Polska Sp. z o.o., (naszemu partnerowi ds. logistyki) lub DPD Polska Sp. z o.o. (usługi transportowe), Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce (usługi IT), The unbelievable Machine Company GmbH w Berlinie (usługi IT) a także UCANDO GmbH w Berlinie (usługi IT), w celu świadczenia usług lub wykonania Państwa zamówienia.

Prowadzenie naszej strony oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Państwa. UCANDO POLSKA jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, danych pojazdu, informacji związanych z Państwa zamówieniami i opróżnionymi „koszykami”, „list życzeń”, adresu IP (wykorzystywanego na potrzeby zapobiegania nadużyciom), informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Państwa zamówienia. Powyższe dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu: zamawiania i sprzedaży produktów, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i innych roszczeń wynikających z Regulaminu, zapobiegania nadużyciom i w celach marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych i tylko w zakresie, w jakim zgoda ta zostanie udzielona. O ile podanie przez Państwa wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych użytkowników - login) może uniemożliwić UCANDO POLSKA prawidłową realizację Państwa zamówienia. Podając swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie pod ten adres e-mail/numer telefonu wiadomości od UCANDO POLSKA (z wyłączeniem treści o charakterze reklamowym). Są Państwo uprawnieni do wglądu i poprawy swoich danych. W tym celu należy skontaktować się z UCANDO POLSKA pod adresem [email protected]

UCANDO POLSKA jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.

Informacje ogólne
W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy, korzystamy z plików cookie, web beacons i innych, podobnych technologii.

Plik cookie to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez Państwa komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są odsyłane do strony internetowej, z której pochodzą (lub do innej strony, która je rozpoznaje), podczas każdej Państwa wizyty.

Pliki typu web beacons (znane także jako Internet tags, pixel tags czy GIFs) to elektroniczne pliki zawierające zazwyczaj obraz składający się z jednego pixela. Mogą one być umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail w celu przesyłania informacji. Podobne technologie to metody przechowywania informacji przez Państwa przeglądarkę internetową lub urządzenie inne, niż pliki cookie i web beacons, np. flash cookies, HTML 5 cookie i inne rozwiązania programowe.

Powyższe pojęcia są w niniejszej Polityce Prywatności stosowane zamiennie.

Z jakich plików cookie korzystamy?
Wykorzystujemy kilka typów cookie, web beacons i podobnych technologii:

Należy podkreślić, iż nie zbieramy i nie przechowujemy Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.

Dla jakich celów wykorzystujemy pliki cookie?

Google Analytics
Korzystamy z usługi analizy sieci Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. („Google”) w celu stałego polepszania naszej strony. Informacje wytworzone na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej oferty online (w tym Państwa adres IP) są przesyłane na serwer Google znajdujący się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu zapewnienia anonimowości adresu IP. Skrócony adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przechowywany. Google podejmuje działania w imieniu UCANDO POLSKA w zakresie analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, przygotowywania sprawozdań z aktywności na stronie, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics w celu analizowania anonimowych informacji w zakresie danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę, a także analizowania skuteczności reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.

Oprócz dostosowania ustawień przeglądarki w sposób uniemożliwiający korzystanie z plików cookies, mogą Państwo pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji na temat Google Analytics i kwestii prywatności znajduje się tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub tutaj: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Jak zablokować, dezaktywować lub usunąć pliki cookie?
Możliwe jest zablokowanie, usunięcie lub dezaktywowanie plików cookie, web beacons i podobnych technologii za pomocą odpowiednich ustawień przeglądania w Państwa urządzeniu, pod warunkiem, że Państwa urządzenie na to pozwala. Po zablokowaniu lub dezaktywowaniu wyżej wspomnianych technologii nadal będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji na naszych stronach. Jednak pewne przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookie. Ponadto, w przypadku dezaktywacji plików cookie konieczne może być częstsze wprowadzanie hasła użytkownika w trakcie przeglądania.
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookie na swoim urządzeniu:

Dla użytkowników Internet Explorer (IE) 9.0+:
Aby dezaktywować pliki cookie: Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a po rozwinięciu listy „Opcje internetowe”kliknij na zakładkę „Prywatność” na górze okna i ustaw suwak na wybrany poziom ochrony prywatności.
Aby skasować pliki cookie: Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a po rozwinięciu listy „Opcje internetowe”kliknij na zakładkę „Ogólne”, a następnie kliknij przycisk „Usuń” pod nagłówkiem „Historia przeglądania”.

Dla użytkowników Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+:
Aby dezaktywować pliki cookie: Z paska menu wybierz „Narzędzia”, następnie kliknij „Opcje”. Następnie kliknij na zakładkę „Prywatność” i odznacz pole „Akceptuj pliki cookie”. Aby wyczyścić zapisane pliki cookie: Z paska menu wybierz „Narzędzia”, następnie kliknij „Opcje”. Następnie kliknij na zakładkę „Prywatność”, wybierz opcję „Wyczyść teraz”, zaznacz pole „Pliki cookie” i potwierdź kliknięciem „Wyczyść teraz”.

Dla użytkowników Google Chrome:
Aby dezaktywować pliki cookie: otwórz menu „Narzędzia”, kliknij „Opcje”, następnie wybierz „Ustawienia zaawansowane” oraz kliknij „Ustawienia cookie”. Teraz wybierz opcję „Zablokuj wszystkie pliki cookie”. W ten sposób przeglądarka Google Chrome nie będzie akceptować plików cookie. Aby wyczyścić zapisane pliki cookie: otwórz menu „Narzędzia”, kliknij „Opcje”, następnie wybierz „Ustawienia zaawansowane” ora kliknij „Pokaż cookie”. Spowoduje to otwarcie nowego okna pod nagłówkiem „Pliki cookie”. Tutaj można przejrzeć wszystkie pliki cookie przechowywane w przeglądarce Google Chrome. Kliknij „Usuń wszystkie” aby pozbyć się wszystkich plików cookie z przeglądarki. Można też usuwać tylko wybrane pliki cookie - w tym celu należy zaznaczyć plik, a następnie kliknąć „Usuń”.

Bezpieczeństwo

UCANDO POLSKA stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacja, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem Państwa danych, którymi administrujemy. Zabezpieczenia, z których korzystamy są stale rozwijane i dostosowywane wraz z rozwojem technologii w tym zakresie.

Prośba o zgodę

Za Państwa zgodą chcielibyśmy również korzystać z Państwa danych w celu informowania Państwa o naszych produktach, a czasem także zasięgnięcia Państwa opinii na ich temat. Uczestnictwo we wspomnianych kampaniach jest całkowicie dobrowolne.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami. W przypadku, gdyby pomimo dołożenia najwyższych starań w celu zapewnienia poprawności danych okazało się, że w naszych bazach danych są błędy, na Państwa wniosek dokonamy stosownych korekt.

UCANDO Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 22,
03-310 Warszawa ([email protected])