Aplikacja mobilna Ucando

Słupki prowadzące U-1a, czyli słupki drogowe kilometrażowe, posiada 150 cm wysokości (przed wkopaniem), wykonany są z białego tworzywa sztucznego i posiada dwa odblaski – czerwony i biały. Jednak to, co najistotniejsze w nich, to informacje, które można ze słupków odczytać. Tego typu dane przydadzą się m.in. w razie konieczności zgłoszenia wypadku czy też w dokładnym określeniu naszej pozycji na drodze.

Słupki drogowe – charakterystyka

Drogowy kilometraż podawany jest na słupkach, które rozmieszczone są od siebie w odległości 100 m. Kilometraż nazywany jest również pikietażem. To, że w Polsce posługujemy się systemem 100 m nie oznacza wcale, że w innych krajach jest tak samo. Warto również mieć na uwadze, że kilometraż znajduje się wyłącznie na drogach utwardzonych, asfaltowych.

Słupki drogowe U-1a wykonane są z białego plastiku z czerwonym, ukośnym paskiem w górnej części słupka. Dodatkowo posiadają one dwa odblaski – czerwony i biały, które ułatwia ich lokalizację w nocy lub we mgle. Wiedza na temat tego, jak czytać słupki drogowe, przydaje się w wielu sytuacjach, m.in. wtedy, gdy konieczne jest wezwanie pomocy drogowej.

Gdzie znajdują się słupki prowadzące?

Słupki prowadzące znajdziemy na:

  • drogach krajowych i wojewódzkich
  • na odcinkach dróg powiatowych i gminnych
  • w obrębie łuków poziomych o promieniach mniejszych niż 450 m

Z reguły nie są stosowane na odcinkach dróg z chodnikami przy krawędzi jezdni oraz na terenie miast. Słupki prowadzące ustawia się po obu stronach jezdni, w odległości 1 m od jej krawędzi, pasa awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Jeśli jest to niezbędne z uwagi na warunki lokalne, możliwe jest zmniejszenie tej odległości, jednak nie więcej niż 0,5 m od krawędzi.

Kilometraż powinien znajdować się w jednej linii, równoległej do krawędzi jezdni, w sposób zapewniający niezmienność jego pionowego ustawienia. Jeżeli na danym odcinku drogi ustawione są bariery ochronne, zamiast słupków U-1a dopuszczalne jest stosowanie słupków U-1b.

Jak czytać informacje na słupkach drogowych?

Na słupku, czytając od góry, znajdują się następujące informacje:

  • numer drogi, na której się znajdujemy
  • kilometr tej drogi
  • metr tej drogi

Ostatnia informacja dotycząca metrów, zapisywana jest cyframi 0-9, i odnosi się do setnej części kilometra. Dzięki danym znajdującym się na słupku drogowym, jesteśmy w stanie przekazać służbom ratowniczym czy pomocy drogowej naszą dokładną lokalizację. To z kolei pozwala im na błyskawiczne znalezienie konkretnej lokalizacji na drodze bez konieczności używania systemu GPS.

Przykładowe dane do odczytu widoczne na słupku drogowym:

  • 933 – numer drogi
  • 90 – 90. kilometr drogi
  • 0 – przedział 0-99 metra drogi, w którym się znajdujemy

Całość można odczytać w następujący sposób – znajdujemy się na początku 90 kilometra drogi 933.

Inne tabliczki na słupkach drogowych

Znaki kilometrowe U-7 wykorzystywane są w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu wzrastająco od początku do końca drogi. Tego rodzaju znaki z tabliczkami znajdują się zazwyczaj na drogach dwujezdniowych w pasie dzielącym, a także na słupkach prowadzących, łącznie ze znakami hektometrowymi. Fronty tabliczek U-7 powinny być wykonane z folii odblaskowych.

Znaki hektometrowe U–8 stosuje się w celu uściślenia przebiegu drogi i ułatwienia lokalizacji poszczególnych elementów składowych drogi, które podlegają ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarzeń drogowych. Znaki hektometrowe znajdują się na słupkach prowadzących. Nad nimi umieszcza się znak kilometrowy.

Inne tabliczki na słupkach drogowych

W przypadku, gdy na danym odcinku drogi nie ma możliwości wykorzystania słupków prowadzących U-1a lub U-1b, wówczas stosowane są tabliczki wskazujące bieżący kilometr i hektometr drogi umieszczone na elementach wyposażenia drogi (np. na słupach oświetleniowych czy na konstrukcjach bramowych).

Tabliczki U-1d i U-1e to znaki z symbolem słuchawki telefonicznej, które wskazują kierunek do najbliższego telefonu alarmowego. Znaki te wykorzystywane są wyłącznie na drogach wyposażonych w system łączności alarmowej.

Znak U-1f to tabliczki z numerem drogi. Instalowane są one na drogach krajowych i wojewódzkich na słupkach prowadzących znajdujących się w hektometrze zerowym.

Zniżka na części samochodowe

Opublikowane przez Martyna Jędruch

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *