Aplikacja mobilna Ucando

Klapka paliwa we współczesnych samochodach otwierana jest automatycznie, a za sterowanie jej otwieraniem i zamykaniem odpowiada niezbyt skomplikowany mechanizm elektryczny. Mechanizm ten, choć prosty, nie jest jednak wolny od awarii, które mogą prowadzić do zacięcia klapki wlewu paliwa w pozycji otwartej lub zamkniętej. Co wówczas? Jak należy postąpić w przypadku podobnej awarii?

Z jakich powodów klapka wlewu paliwa pozostaje otwarta lub nie chce się otworzyć?

Przyczyn, dla których może dojść do zablokowania klapki wlewu paliwa, jest co najmniej kilka. No najczęściej spotykanych należą:

  • uszkodzenie zawiasów klapki – przyczyna banalna, ale często pomijana. Do wygięcia lub uszkodzenia zawiasu klapki wlewu paliwa może dojść na skutek zderzenia, uderzenia w okolicach klapki (niekoniecznie w samą klapkę) lub też na skutek korozji. Uszkodzenie tego typu potrafi skutecznie zablokować dostęp do wlewu paliwa i trudno jest zaradzić temu problemowi przy pomocy metod stosowanych awaryjnie;
  • uszkodzenie mechanizmu otwierania klapki – zdecydowana większość klapek sterowana jest za pomocą elektrycznego silniczka czy też siłownika, który decyduje o jej otwarciu. Uszkodzenie tego mechanizmu, a jego przyczyną może być zwykłe zabrudzenie, potrafi zablokować skutecznie klapkę wlewu paliwa w pozycji zamkniętej;
  • poluzowanie przewodu zwalniającego zamek – jednym z elementów sterujących otwieraniem i zamykaniem klapki wlewu paliwa jest przewód, którego naprężenie pozwala zablokować klapkę w pozycji zamkniętej. Poluzowanie tego przewodu sprawia, że klapka pozostaje cały czas w pozycji otwartej.

A jak należy postępować w przypadku uszkodzenia klapki wlewu paliwa? W jaki sposób przeprowadzana jest naprawa tego elementu?

Jak przeprowadzana jest naprawa nieotwierającej się lub niedającej się zamknąć klapki paliwa?

Kluczem do wyboru sposobu naprawy uszkodzonej klapki paliwa jest postawienie prawidłowej diagnozy i odnalezienie bezpośrednich przyczyn awarii. I tak:

  • jeśli przyczyna problemu tkwi w uszkodzeniu zawiasów klapki paliwa, najprawdopodobniej konieczna będzie wymiana samej klapki oraz – być może – delikatne prace blacharskie;
  • w przypadku uszkodzonego mechanizmu otwierania klapki paliwa, wszystko zależy od stopnia jego uszkodzenia. Być może wystarczy odczyścić zabrudzone elementy lub dokonać delikatnych napraw w jego obrębie. Należy jednak liczyć się równie z koniecznością wymiany całego mechanizmu;
  • poluzowany przewód również wymaga naprawy, a przede wszystkim dostania się do całego mechanizmu od strony bagażnika. Sposób naprawienia tej usterki zależy od powodów, dla których doszło do poluzowania feralnego przewodu.

A co w przypadku, gdy klapka wlewu paliwa nie będzie się chciała otworzyć już po dojechaniu na stację benzynową? Zawsze pozostaje próba awaryjnego otwarcia wlewu paliwa. W tym celu możesz spróbować kilkukrotnie nacisnąć samą klapkę lub dostać się bezpośrednio do sterującego nią mechanizmu (od strony bagażnika) i ręcznie wymusić jej otwarcie.

Zniżka na części samochodowe

Opublikowane przez Daniel Bień

Jeden komentarz

  1. A co zrobić w samochodzie Opel Crossland?

    Odpowiedz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.